Cảnh báo mạo danh Kingtek

 

Một số thông tin Kingtek xác thực với Khách hàng toàn quốc để tránh trường hợp một số cá nhân mạo danh bán hàng kém chất lượng sau đó trốn tránh trách nhiệm sau bán hàng.

Phiền Quý khách kiểm tra kỹ để đảm bảo quyền lợi của mình.

Cảnh báo mạo danh Kingtek

 

Nguồn: Kingtek