Video giới thiệu Vinabox X2 giá 990.000 hơn cả 1 TV thông minh

Tại sao phải chi số tiền lớn để mua SmartTV đắc tiền? Trong khi, chỉ cần 990.000 đồng, bạn đã sở hữu ngay Vinabox X2 để biến TV thường thành siêu TV thông minh